'Discussie over vervroegde vrijlating wordt moeilijk'

De top van de federale regering in Brussel is zonet bijeengekomen om te praten over een verstrenging van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. De vergadering komt er na de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Minister van Justitie Turtelboom heeft een compromistekst uitgewerkt en daarover gaan de topministers vanmiddag praten. Vtm-journalist Barend Leyts volgt het overleg. Hij voorspelt een moeizame discussie.