Steeds meer ‘smartboards’ in de klas

Het ouderwetse schoolbord met krijtjes heeft volledig afgedaan. Scholen kiezen massaal voor digitale borden, computerschermen zeg maar. Omdat de leerlingen dan meer betrokken zouden zijn bij de les. Maar het vraagt wel enige aanpassing, vooral dan van de leerkrachten, want die moeten nu extra opleidingen volgen om met die borden te kunnen werken.