Verkeerscentrum stelt nieuwe technische snufjes voor

Het Vlaams verkeerscentrum verhuist naar een nieuw kantoor in Antwerpen. En in dat nieuwe zenuwcentrum, hebben ze ook een gloednieuw computersysteem, dat zelfstandig het verkeer op de snelwegen kan regelen. Het systeem meet de verkeersdrukte. En als er ergens problemen zijn, kan het zelf beslissen om de maximumsnelheid te verlagen, rijstroken af te sluiten of vrij te geven. En dat verschijnt dan op de verkeersborden boven de snelwegen.