“Druk is niet verrassend”

De publieke verontwaardiging is niet te verwonderen, zegt vtm-journalist Barend Leyts vanuit Malonne. Vorig jaar gebeurde net hetzelfde toen Michelle Martin bijna onderdak kreeg in een Frans klooster. In katholieke middens vallen andere reacties te rapen. Het hoofd van het katholieke onderwijs Mieke Van Hecke vindt dat Martin een tweede kans verdient.