240.000 extra banen tegen 2023

Het federaal planbureau voorspelt dat tegen 2023 zowat 240.000 nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Dat blijkt uit het rapport van het planbureau over de economische perspectieven van 2018 tot 2023, dat de krant Le Soir heeft kunnen inzien. Er wordt verwacht dat er de komende zes jaar ongeveer 40.000 nieuwe banen per jaar zullen bijkomen, ondanks een zwakke groei van het BBP.

In de privésector voorspelt het planbureau een toename van 176.000 banen, terwijl het aantal zelfstandigen zou toenemen met 54.000. Ook bij het aantal ambtenaren voorzien ze een stijging van 10.000 jobs. Die toename wordt voornamelijk toegeschreven aan de maatregelen die door de overheid getroffen werden rond werkgelegenheid. De vergrijzing zou er ook voor zorgen dat er heel wat jobs vrijkomen en het positieve migratiesaldo zal ook zijn invloed hebben.

BBP groeit trager
Volgens het planbureau zal de groei van het bbp vertragen tot 1,3 procent in 2023. "Ik geloof dat we de standaarden van 1,8 tot 2 procent moeten vergeten, die we in het algemeen hebben gekend", aldus Philippe Ledent, econoom bij ING. Volgens Ledent is het ondertussen duidelijk dat er geen begrotingsevenwicht zal worden gehaald. "Een groot deel van ons structureel tekort is gelinkt aan de impact van de vergrijzing op de publieke financiën."