Koning toont zich tevreden man in 21-julitoespraak

In zijn toespraak voor de nationale feestdag morgen, heeft koning Albert veel lof voor het werk van de regering Di Rupo. De vorst verwijst naar de akkoorden over BHV en de staatshervorming, en ook naar de gezondere financiële toestand van ons land. Een heel ander beeld dus dan vorig jaar, toen de koning de politieke klasse aanmaande om een einde te maken aan de aanslepende crisis.