Belastingambtenaren worden zelf te weinig gecontroleerd

De ambtenaren die erop moeten toezien dat iedereen zijn belastingen betaalt, nemen het blijkbaar zelf minder nauw met de wetgeving. Er is veel te weinig controle op misbruik bij de fiscus. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof. En de FOD Financiën levert te weinig inspanningen om de misstappen van het personeel te voorkomen.