Begrotingscontrole al op punt

Na drie dagen heeft de regering een akkoord bereikt over de bijsturing van de begroting van dit jaar. De ministers hebben ook een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd: er komt meer elektronisch toezicht voor gedetineerden en straatcriminaliteit zal vlugger aangepakt worden door snelrechtkamers. Er is ook goed nieuws voor de mensen met de laagste lonen, want die stijgen een beetje.