Geen asiel voor Afghaanse vriend Scott Manyo

Parweiz Sangari, een jonge Afghaanse asielzoeker, kan nog maar één dag in ons land blijven. Daarna moet hij onherroepelijk terug naar Kaboel. Parweiz is een vriend van Scott Manyo, een jongen uit Kameroen die bijna werd uitgewezen. Maar voor hem heeft staatssecretaris Maggie De Block een uitzondering gemaakt, voor de Afghaanse jongen niet. Zijn vrienden en het pleeggezin bij wie hij woonde, hopen dat er toch nog een uitweg is voor hem.