Hervormingen onderwijs: waar loopt het vast?

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er deze ochtend nog niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. De discussie, waarbij de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad centraal staat, sleept al maanden aan. Op 1 september 2018 moet het schooljaar starten volgens de nieuwe hervormingen, maar waar loopt het nu eigenlijk vast?

“N-VA vreest dat de klassieke ASO-opleidingen in die hervormingen verloren zouden gaan”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. “N-VA vindt dat de onderwijskoepels en CD&V uitgaan van pedagogische concepten - vooral in de eerste graad - waarbij alle leerlingen samengevoegd worden. Maar N-VA wil dat de klassieke opdeling tussen ASO, BSO en TSO blijft zoals die nu bestaat.”

Akkoord
Eind mei bereikte de Vlaamse regering al een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft er dus vertrouwen dat de deadline van 1 september 2018 toch gehaald wordt. “Het kan snel gaan eens we elkaar vinden, maar het is goed dat we alles goed doorspreken. 2018 is nog steeds de deadline.”