BIVV focust niet meer alleen op verkeer

Het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, gaat zich vanaf nu ook met veiligheid in het algemeen bezighouden en niet meer alleen met verkeer. Uit de recente veiligheidsenquête die ze gedaan hebben, blijkt dat mensen zich méér zorgen maken over inbraken of terrorisme dan over verkeersveiligheid. Terwijl er in ons land toch nog altijd twee mensen per dag sterven in het verkeer.

Uit de laatste Nationale VerkeersONveiligheidsenquête blijkt dat 79 procent van de Belgen vindt dat te snel rijden een probleem is in zijn buurt. Toch is slechts 58 procent te vinden voor meer snelheidscontroles. Voor het eerst werd niet enkel gepeild naar verkeersonveiligheid, maar werden ook vragen over algemene veiligheid gesteld. Dit kadert in een verruiming van de activiteiten van het BIVV.

Op zijn 30ste verjaardag kondigt het BIVV aan naast verkeersveiligheid ook expertise te verwerven over algemene veiligheid. Uit de enquête blijkt namelijk dat Belgen zich meer zorgen maken over inbraken of terrorisme.

Het instituut gaat zich daarom ook focussen op veiligheid en beveiliging. “We trekken onze expertise rond verkeersveiligheid en het werken op gedragsverandering door naar veiligheid in de brede zin van het woord”, aldus Karin Genoe, afgevaardigd bestuurder van het BIVV.