Vinger opsteken in de klas verdwijnt

Je vinger opsteken wanneer je het antwoord op een vraag van de leerkracht weet? Frans onderzoek wijst uit dat het de sociale ongelijkheid tussen leerlingen alleen maar vergroot. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In Vlaanderen probeert men die manier van lesgeven al langer te vermijden. "Wij laten leerkrachten al jaren meer in dialoog gaan met de leerlingen", zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, aan VTM NIEUWS.

Iedereen is opgegroeid met de klassieke schoolse methode: de leerkracht stelt een vraag, de slimsten steken hun vinger hoog in de lucht. Wie aan­gewezen wordt, mag antwoorden. Maar we moeten af van die manier van werken. “Het is een stereotiepe vorm van lesgeven, die er aan het uitgroeien is”, zegt Boeve. “Op die manier worden alleen de beteren bij de les betrokken. Maar wij zijn in Vlaanderen al jaren bezig met dat proces. Leerkrachten gaan meer in dialoog met de leerlingen door bijvoorbeeld ze in groepjes te laten samen werken en de leerkrachten te laten langskomen."

Sociale ongelijkheid
Uit nieuw onderzoek van twee psychologen aan de Franse universiteit van Poitiers blijkt zelfs dat het vingertje op­steken de sociale ongelijkheid nog vergroot. De wetenschappers voerden een experiment uit in het vijfde en zesde leerjaar. Bijna duizend leerlingen verdeelden ze in twee groepen. Eentje waar de hand moest worden opgestoken. Een andere waar de kinderen niet mochten tonen dat ze de antwoorden wisten. 

Wat bleek? Leerlingen uit de arbeidersklasse die hun vinger niet moesten opsteken, scoorden opvallend beter dan hun medeleerlingen uit hetzelfde milieu die dat wel moesten doen. Terwijl de kinderen uit de middenklasse die hun hand mochten opsteken beter scoorden.

Lerarenopleiding
“Eerder onderzoek van een Engelse onderwijsprofessor toonde aan dat kinderen meer vooruitgang boeken als ze hun vinger niet moeten opsteken”, legt pedagoog Pedro De Bruyckere uit in Het Nieuwsblad. "In ons onderwijs wordt daar meer dan ooit rekening mee gehouden." De Bruyckere, die doceert aan de lerarenopleiding in de Arteveldeschool, vraagt zijn studenten zelfs expliciet om tijdens hun stage het ouderwetse systeem niet meer te gebruiken. En zowel in het katholiek als in het gemeenschapsonderwijs worden nascholingen over het onderwerp gegeven.