"Geen blanco cheque voor ziekenfondsen"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verdedigt de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Door die hervorming krijgt de regering meer controle over de uitgaven. “We willen geen blanco cheques meer uitschrijven", klinkt het. De vakbonden en de ziekenfondsen reageren onthutst. 

Dit jaar gaat 82 miljard euro naar de sociale zekerheid. Met het bedrag worden onder meer de pensioenen betaald, de kosten voor de dokters, medicijnen, ziekenhuiskosten, uitkeringen enzovoort. Werknemers en bedrijven betalen het gros van deze kosten, maar de overheid legt wel geld bij als er tekorten zijn. Vorig jaar kwam dat bedrag op 2,7 miljard euro.

De regering wil nu meer controle over deze uitgaven. Ze zal nog geld bijpassen als dat nodig is, maar ze zal dit voortaan pas doen na een aantal controles. “We willen geen blanco cheque meer uitschrijven. Het is toch evident dat we eerst zorgvuldig nagaan of iedereen maatregelen heeft uitgewerkt om de ontsporing van het budget te voorkomen, alvorens we een paar miljard op tafel leggen”, reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 

Nog meer besparingen?
De vakbonden en de ziekenfondsen zijn niet voor deze controles te vinden. Ze vrezen dat er nog meer bespaard zal worden en dat de maatregelen de sociale zekerheid zullen verzwakken. “Wat nu op tafel ligt, zal leiden tot nog meer besparingen in de sociale zekerheid. Nu zegt men: trekt je plan. En dat is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV. “Geneesmiddelen zijn geen snoepjes, men heeft ze nodig om te overleven. Mensen die tegenslag hebben, hebben recht op sociale bescherming. Anders komt er nog meer armoede.”