Dossier De Grote Geldbarometer

Dit doe je in 2017 het beste met je geld

Wat doet u in 2017 het beste met uw spaargeld? Financieel expert Paul D’Hoore geeft in ‘De Grote Geldbarometer’ opnieuw advies. Na een rondvraag bij de zes grootste banken, zou D’Hoore een portefeuille van 10.000 euro als volgt besteden in 2017:

1. Aandelen: 5.152 euro
We stoppen ook dit jaar meer dan de helft van onze 10.000 euro in aandelen, zelfs iets meer dan vorig jaar. De beurzen hebben er een goed jaar op zitten en verwacht wordt dat dat ook in 2017 zo zal zijn. Toch een waarschuwing: wie liever geen enkel risico loopt, laat deze categorie beter aan zich voorbijgaan.

2. Obligaties: 3.285 euro
De tweede grootste brok van de 10.000 euro gaat naar obligaties. Grote winsten ga je er niet mee boeken, maar in vergelijking met spaarboekjes ligt het te verwachten rendement wel hoger. 

3. Spaarboekje: 896 euro
De spaarboekjes brengen zo goed als niets meer op. Toch is het belangrijk iets op een spaarboekje te zetten: zo heb je altijd een buffer ter beschikking.

4. Kapitaalbescherming: 250 euro
Bij deze fondsen beleg je op de beurs, maar ben je wel zeker dat je geen verlies zal boeken. Daardoor krijg je ook niet de volledige winst uitbetaald, maar je krijgt wel het volledige basisbedrag terug.

5. Vastgoed: 175 euro
Veel geld beleggen in vastgoed heeft weinig zin, omdat verwacht wordt dat het in 2017 amper meerwaarde zal opbrengen.

6. Goud: 125 euro
125 euro op een bedrag van 10.000 euro is niet veel en daarmee is meteen ook duidelijk dat goud nog altijd geen topbelegging is.

7. Grondstoffen: 67 euro
Voor particulieren is het moeilijk om te beleggen in grondstoffen, zoals olie en koper. Bovendien is het niet altijd makkelijk te voorspellen hoe ze het zullen doen. Daarom dus maar een klein bedrag in deze categorie.

8. Hefboomfondsen: 50 euro 
Dit zijn vrij gespecialiseerde fondsen die heel hard kunnen stijgen, maar ook heel hard kunnen dalen. Met 50 kan je als particulier eigenlijk weinig doen in deze categorie.