"Francken schuift eigen fout af op rechter"

Professor staatsrecht en ex-N-VA'er Hendrik Vuye vindt dat Theo Francken de fouten van zijn eigen administratie probeert af te schuiven op een rechter. In het arrest staat namelijk nergens dat er geen vluchtelingen meer mogen worden uitgewezen naar Duitsland, maar er staat wel dat de Dienst Vreemdelingenzaken de weigering niet genoeg gemotiveerd heeft. 

"Het echte probleem is de motivering van de beslissing", vertelt Kamerlid Hendrik Vuye. "De rechter zegt terecht dat het hier gaat over personen die dubbel kwetsbaar zijn: vijf kinderen en asielzoekers. Dus dat is een situatie van dubbele kwetsbaarheid."

"Daar moet men in de motivering rekening mee houden. Dat is niet gebeurd en eigenlijk is dat bijzonder erg want we zitten hier echt wel bij de harde kern van de mensenrechten. Wanneer men eigenlijk vindt dat zelfs kinderrechten niet meer moeten gemotiveerd worden, dan zou men dat beter eens luidop zeggen."

"Asielsysteem failliet"
Eerder zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat het Europese asielsysteem failliet is. Hij zei dat als reactie op het feit dat ons land een Afghaans gezin niet mag terugsturen naar Duitsland. “De landen die hun best doen, worden gestraft", zei hij aan VTM NIEUWS.

Een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen mag door ons land niet worden teruggestuurd naar Duitsland "omdat menswaardige opvang er niet is gegarandeerd", zo oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het gezin had nochtans eerder al asiel aangevraagd in Duitsland, waardoor ons land het gezin volgens de Europese Dublinverordening mag terugsturen. 

Bekijk ook: