Moet België dwangsom nu betalen of niet?

Moet de Belgische staat nu wel of niet dwangsommen betalen aan het Syrische gezin dat een humanitair visum wil krijgen? De Franstalige beslagrechter beslist daar ten laatste volgende week over. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigert al weken om de dwangsom te betalen, omdat hij vindt dat het gezin geen recht heeft op zo’n visum. Intussen zijn de dwangsommen al opgelopen tot 88.000 euro.

De Nederlandstalige beslagrechter van Brussel heeft gisteren beslist dat de zaak over de dwangsommen door de Franstalige beslagrechter van Brussel moet behandeld worden. Beide beslagrechters kregen de zaak in handen, maar omdat er duidelijk samenhang is tussen beide processen en de hele procedure rond de Syrische familie tot nu toe in het Frans verliep, is de Nederlandstalige beslagrechter van oordeel dat de Franse beslagrechter de zaak voort moet behandelen.

Het Brusselse hof van beroep had de Belgische staat op 7 december verplicht een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) uit te voeren, en de Syrische familie uit Aleppo een visum te geven, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Via een eenzijdig verzoekschrift verkreeg de Belgische staat vervolgens dat de betaling van die dwangsommen geschorst werd, maar de zaak moest dan wel binnen de kortste keren voor de beslagrechter gebracht worden.

Dagvaardingen
De advocaten van de Syrische familie dagvaardden daarop de Belgische staat voor de Franstalige beslagrechter van Brussel. De Belgische staat dagvaardde de advocaten van de Syrische familie dan weer voor de Nederlandstalige. Hoewel de dagvaarding voor de Franstalige beslagrechter eerst was uitgebracht, kwam de zaak toch eerst voor de Nederlandstalige beslagrechter. Daar vroegen de advocaten van de Syrische familie afgelopen vrijdag om de zaak door te verwijzen naar de Franstalige beslagrechter.

Volgens de advocaten van de Belgische staat kon dat niet zomaar en moest daarvoor een taalwijziging gevraagd worden, maar de Nederlandstalige beslagrechter heeft daar nu anders over geoordeeld en de zaak toch doorverwezen naar zijn Franstalige collega. Daar wordt ze vandaag behandeld.