22% meer fietsers in Gent na circulatieplan

Het aantal Gentenaren dat de fiets neemt is met 22 procent gestegen sinds de invoering van het circulatieplan vorig jaar. Dat blijkt uit een telling van binnenrijdende fietsen op 39 kruispunten van de ring. In vergelijking met de eerste telling in 2014 ziet het Gents MilieuFront een toename van meer dan veertig procent. Een "positieve trend", vindt de organisatie, die aan het toekomstige stadsbestuur vraagt om niet te aarzelen met verder infrastructuurwerken voor fietsers.

52 vrijwilligers vatten jaarlijks op de tweede donderdag van mei post op de belangrijkste invalswegen van Gent om fietsers te tellen. Het was de tweede telling sinds de invoering van het circulatieplan, dat in Gent doorgaand autoverkeer uit de stad wil weren.

"Ik ben blij dat de telling van het GMF het stijgend fietsgebruik in Gent bevestigt", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het stadsbestuur belooft maatregelen om nog meer pendelaars uit de randgemeenten op de fiets te krijgen.

Investeren in fietsinfrastructuur
Gent investeert deze legislatuur vijftien miljoen euro in fietsinfrastructuur. En dat laat zich zien in het aantal fietsers dat tijdens de jaarlijkse telling Gent binnenreed. Elk jaar merkt het Gents MilieuFront een stijging van om en bij de tien procent. De laatste telling voor het circulatieplan gebeurde in 2016, toen op twee uur tijd 10.415 fietsen Gent binnenreden. Dit jaar steeg dat aantal tot 12.712 op twee uur. 

Maar het Gents MilieuFront is ervan overtuigd dat er nog "een enorm potentieel kandidaat-fietsers onbenut blijft". Het stadsbestuur wijst op de voltooiing van de belangrijke parkbosbruggen en andere infrastructuurwerken voor fietsers. Eind dit jaar wordt ook het ontwerp gekozen van de bewegwijzering voor het stadsregionaal fietsroutenetwerk. Watteeuw wil dat netwerk van fietsverbindingen naar de Gentse binnenstad vanaf 2019 laten ontplooien.