10% van studenten denkt aan zelfdoding

Eén op de tien studenten denkt tijdens zijn of haar studentenjaren ooit aan zelfdoding. Dat blijkt uit een onderzoek van een professor Psychiatrie van de KULeuven bij de studenten van zijn eigen universiteit. Vooral jongeren die weinig of geen vrienden hebben onder hun medestudenten lopen een groot risico. 

In januari zijn het alweer examens en dat betekent voor veel studenten een periode vol stress voor studenten aan hogescholen en universiteiten. Los van de examens kampen jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest van alle leeftijdsgroepen met psychische problemen.

Dat ondervond ook professor Psychiatrie aan de KULeuven Ronny Bruffaerts. Hij deed een studie bij zijn studenten. En wat blijkt? Een op de tien dacht tijdens zijn studies weleens aan zelfdoding. Dat heeft niet alleen te maken met de grote hoeveelheden leerstof die studenten moeten verwerken, ook sociale isolatie is een grote boosdoener. Studenten die er niet bij horen of die geïsoleerd geraken van hun medestudenten hebben zelfs 2,5 keer meer kan op suïcidaal gedrag.

Studenten met elkaar in contact brengen, is dus van cruciaal belang zegt ook professor Bruffaerts. “Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops waar op een heel laagdrempelige manier een aantal initiatieven worden genomen, of waar een stukje informatie wordt gegeven rond mentale gezondheid.”