“Leer programmeren op school”

Het wordt dringend tijd dat àlle kinderen leren programmeren op school, zeggen experts. Nu kunnen kinderen het wel al leren na de schooluren, onder andere tijdens zogenaamde Coderdojo-sessies. Die worden gratis gegeven op 60 plaatsen in ons land. Maar omdat ze zo populair zijn, staan kinderen op wachtlijsten.

“Kinderen krijgen hierdoor een veel beter inzicht in de werking van technologie, en zullen dan een veel betere gebruiker van technologie worden”, vertelt professor Frank Neven, “Met Coderdojo bereiken we op dit moment al veel kinderen, maar eigenlijk zouden we alle kinderen moeten kunnen bereiken. En daarom zou programmeren eigenlijk moeten opgenomen worden in het onderwijs. Daarom wil ik graag een oproep doen aan onze overheid om hier ook dringend werk van te maken.”