VDAB helpt mensen met autisme aan job

De VDAB heeft twintig mensen speciaal opgeleid om mensen met autisme aan job te helpen. Deze mensen grijpen namelijk te vaak naast een job die ze intellectueel perfect aankunnen, bijvoorbeeld omdat ze niet zo snel contacten leggen met andere mensen.

Mensen met autisme komen dikwijls niet in het gewone arbeidscircuit terecht. Dat heeft doorgaans niets te maken met hun intelligentie, maar wel omdat ze andere vaardigheden minder onder de knie hebben. Zo is het voor mensen met autisme niet altijd eenvoudig om contacten te leggen met anderen. Vinden de mensen met autisme wél werk, dan komen ze vaak in de IT-sector terecht.

De VDAB neemt nu twintig consulenten opgeleid om meer mensen met autisme aan het werk te krijgen én om ze ook kansen te geven in andere sectoren. Deze consulenten hebben de taak om het beeld van autisme bij te schaven. En daar zijn ze perfect voor geplaatst, want de autismeconsulenten van VDAB hebben zelf autisme of hebben een kind met autisme.

Voorlopig zijn de autismeconsulenten aan de slag binnen VDAB. Voor de toekomst is het de bedoeling dat ze ook naar bedrijven gaan.