Wordt uw blauwe zak straks paars?

De klassieke blauwe PMD-zak wordt misschien vervangen door een paarse zak waar meer plastic in mag. In verschillende gemeenten loopt een proefproject en dat wordt positief onthaald. De paarse zak zou ook beter zijn voor het milieu.

Goed nieuws voor de mensen die maar moeilijk kunnen onthouden dat botervlootjes of yoghurtpotjes niet in de blauwe PMD-zak mogen, want de kans bestaat dat je ze straks toch in dezelfde zak mag steken. Fost Plus bekijkt namelijk of ze de blauwe zak kunnen vervangen door een paarse zak waar veel meer plastic in mag.

Sinds 1 januari 2016 loopt al in zes Belgische gemeenten een proefproject met een paarse PMD-vuilzak met als doel meer plastics in te zamelen en te recycleren. Het project kende succes, want de in totaal 120.000 inwoners gooiden gemiddeld 3,6 kilogram per persoon per jaar aan bijkomende plastic verpakkingen in hun paarse vuilniszak. Daarnaast blijkt ook uit bevragingen dat de burgers positief staan tegenover de nieuwe vuilniszak.

Goed voor het milieu
Het proefproject zal daarom in de zes gemeenten met een jaar verlengd worden. Er wordt ook gekeken hoe andere proefprojecten, zoals de roze zak in Mechelen, worden beoordeeld. Fost Plus wil alleszins naar een uniform systeem gaan voor heel België. De erkenningsaanvraag voor "P+" moet dan gebeuren in juni 2018. Een uitrol is ten vroegste voor 2019

De paarse zak betekent ook goed nieuws voor het milieu. Tot nu toe kwamen de botervlootjes terecht in de zak met restafval en kwamen ze vervolgens in de verbrandingsoven terecht. Eens ze in de paarse zak terechtkomen, zullen ze gerecycleerd worden.