Topman Europol: "België is geen 'failed state'"

Europol-topman Rob Wainwright vindt dat België onterecht hard is aangepakt na de aanslagen in Parijs en Brussel. "België een 'failed state' noemen is absurd", verzekerde hij in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

"In de emoties meteen na de tragedie zijn veel zaken gezegd, zelfs door experts en toonaangevende experts. Maar de kritieken aan België waren overdreven en veelal oneerlijk", zo stak Wainwright van wal. De Europol-topman bevestigde dat België net "een van de meest productieve lidstaten" is in het delen van inlichtingen en informatie in de strijd tegen terreur.

Wainwright spitste het niet toe op België, maar gaf wel enkele cruciale succesfactoren aan. Zo noemde hij het werk van inlichtingendiensten cruciaal om in elke gemeenschap voldoende voeling te hebben en te begrijpen waar de middelen best worden ingezet. "De systemen die het best werken, zijn zij die veel geïnvesteerd hebben in 'intelligence'", aldus de Europol-topman.

Wainwright hecht ook veel belang aan de meer dan tweehonderd verbindingsofficieren bij Europol, afkomstig uit meer dan veertig landen. Inclusief uit Turkije. "Traditioneel hebben landen vooral geïnvesteerd in bilaterale liaisons", klonk het. "Ik denk dat het samenbrengen van verbindingsofficieren een zeer krachtige manier is om een Europees antwoord te bieden op een Europees probleem."