Start academiejaar op 1 september?

De universiteiten van Gent en Leuven hebben plannen op tafel liggen voor een grondige hervorming van het academiejaar. Dat zou betekenen: starten op 1 september, examens om de vijf weken en al tweede zit in juni. Het nieuwe systeem komt er ten vroegste in academiejaar 2019-2020. Brussel en Antwerpen doen niet mee.

De universiteit van Gent staat het verst met de plannen. Een werkgroep heeft daar vier scenario's uitgewerkt, die de komende weken en maanden intern worden afgetoetst. Dit zou er concreet veranderen:

  • De start van het acedemiejaar is voorzien op 1 september
  • Examens vinden om de vier of vijf weken plaats
  • Wie niet slaagt, kan meteen in juni herkansen, niet langer in augustus of september
  • Voor wie wel slaagt, begint de zomervakantie eind mei

  • Aan de KU Leuven zijn de plannen minder concreet, maar gaan ze wel dezelfde richting uit. Beide universiteiten hebben overlegd en willen de hervorming ten vroegste doorvoeren vanaf het academiejaar 2019-2020. De UGent en de KUL pleiten voor een systeem over alle universiteiten heen, maar de VUB en de Universiteit Antwerpen doen voorlopig niet mee. De studenten in Gent hebben alvast bedenkingen bij het voorstel.

    Bekijk ook: