Kan iemand met Alzheimer autorijden?

Kan iemand met Alzheimer toch nog autorijden? Die vraag wordt vandaag besproken op een symposium in Antwerpen. Volgens de verkeerswetgeving moet iemand die Alzheimer heeft zijn rijbewijs inleveren. Maar omdat de ziekte in een almaar vroeger stadium kan worden vastgesteld, lijkt het aangewezen om die regel te versoepelen.

Herman is 63 jaar. Twee jaar en half geleden werd bij hem de diagnose alzheimer vastgesteld. Het begon met het zoeken naar de juiste woorden, maar hij verliest ook steeds vaker zijn spullen. Bij het autorijden daarentegen ondervindt hij geen problemen. Voorlopig mag hij van de dokter dan ook blijven rijden.

Maar tot wanneer mag het? Tot nu toe ontbrak het aan een duidelijk kader en zei de ene arts zus, de andere zo. Zolang Herman in zijn beginfase van Alzheimer blijft, zal hij nu mogen blijven rijden. Ongeacht welke arts hij raadpleegt.