Gescheiden mannen sterven vroeger

Gescheiden mannen worden gemiddeld minder oud dan getrouwde mannen. Dat blijkt uit cijfers die de Studiedienst van de Vlaamse regering heeft verzameld. Zo wordt een weduwnaar gemiddeld 85,9 jaar terwijl een gescheiden man gemiddeld amper 73,3 jaar wordt. Ook bij vrouwen is het verschil groot.

Scheiden doet niet alleen lijden, maar verlaagt blijkbaar ook de levensverwachting. Wanneer je bij overlijdens op latere leeftijd, vanaf 60 jaar, kijkt naar de burgerlijke staat en het geslacht van de overledene, blijken er opvallende verschillen. Zo sterven gescheiden mannen gemiddeld 5,8 jaar eerder dan gehuwde mannen.

Voor mannen ligt de gemiddelde leeftijd bij een overlijden op latere leeftijd op 80,3 jaar. Vrouwen worden gemiddeld vier jaar ouder. Weduwnaars bereieken de hoogste gemiddelde leeftijd bij overlijden (85,9 jaar). Dat is ruim 12 jaar meer dan gescheiden mannen die met gemiddeld 73,3 jaar het vroegst sterven.

Vrouwen
Bij vrouwen bereiken weduwes gemiddeld genomen de hoogste leeftijd bij overlijden (87,7 jaar). Het verschil tussen gehuwde en gescheiden vrouwen is kleiner, gemiddeld 1 jaar. Ongehuwde vrouwen bereiken ook een hoge gemiddelde leeftijd bij overlijden (85,3 jaar).

Echtscheidingen
Uit de cijfers blijkt ook dat het toenemend aantal echtscheidingen zich toont in de cijfers voor de 60-plussers. In 2015 was in het Vlaams gewest bijna 1 op de 10 van de 60-plussers uit de echt gescheiden. In Wallonië (13,8 procent) en Brussel (17,2 procent) liggen de cijfers nog een stuk hoger.

Door de toename van het aantal ouderen met echtscheidingservaring en de vaststelling dat gescheiden ouderen vroeger overlijden kan er volgens de studie een daling komen van de levensverwachting van de totale bevolking.