Waarom willen beklaagden kasteelmoord voor assisen?

De advocaat van André Gyselbrecht Johan Platteau wil de zaak naar het assisenhof trekken omdat die volgens hem de bevoegde rechtsinstantie is. "Geen enkel proces wordt zo grondig en transparant gevoerd als één voor het hof van assisen. Je krijgt er meer waarborgen dan voor beroepsrechters."

Nu gaan we proberen de Kamer van Inbeschuldigingstelling te overtuigen dat het hof van assisen. Daarnaast betreurt Platteau dat de raadkamer van Brugge in beroep is gegaan tegen de buitenvervolgingsstelling van Peter Gyselbrecht.

"In het dossier wijst niets op zijn schuld en dan krijgt hij te maken met de verbetenheid van het parket. Dat is een enorme lijdensweg voor hem.

Platteau benadrukt wel dat hij de wet moet respecteren en in de fout is gegaan toen hij documenten lekte aan de pers. "Ik keur het af, maar kan het wel begrijpen, aldus advocaat Johan PLatteay