Zo wordt wonen langs de snelweg leuk

De eerste 'woonwal' in ons land moet aangenaam wonen langs snelweg mogelijk maken. Het nieuwe woonconcept, een grote ingebouwde muur, voorkomt volgens projectontwikkelaar Extensa Group geluidshinder en fijnstof. Het concept moet het mogelijk maken om de schaarse ruimte in onze stedelijke gebieden efficiënter en slimmer te benutten. 

Een woning vlak naast een snelweg klinkt niet meteen aantrekkelijk en zelfs ongezond. Toch wonen in het Nederlandse Goirle al acht jaar lang 170 gezinnen vrijwillig en met plezier langs een drukke autostrade. Dat komt door de woonwal, een isolerende muur met woningen in die het geluid en luchtvervuiling van de snelweg drastisch moet verminderen. 

De 'dove muur' bestaat uit akoestisch absorberend materiaal, de gesloten schermwand heeft wel ramen om de lichtinval en het uitzicht te bevorderen. In Vlaanderen komt  de eerste woonwal binnenkort langs de drukke verkeersader E19 in Kontich.

Vooraleer de plannen geconcretiseerd werden, liet de projectontwikkelaar in samenspraak met de gemeente het hele concept onderzoeken door de Vlaamse Instelling voor Technisch Onderzoek (VITO) en door Technum, gespecialiseerd in geluidsonderzoek.  

Geluidsoverlast
Wat blijkt? Achter de woonwal daalt volgens de onderzoekers de geluidsoverlast van de snelweg van meer dan 70 decibels naar minder dan 55 decibels in de hele wijk. Dat is te vergelijken met een erg rustige, landelijke woonwijk. Ook het fijnstof afkomstig van de snelweg daalt er met twintig tot veertig procent. Niet enkel de nieuwe wijk recht aan de snelweg, maar ook de bestaande, omliggende wijken profiteren daarvan mee.

Luchtkwaliteit
Hoe werkt dat concreet? "De vervuilde lucht van de snelweg zal uiteindelijk op een muur botsen en naar hogere luchtlagen worden geduwd, waardoor de luchtkwaliteit verbetert”, vertelt Stijn Vranckx.

De bouwwerken starten vanaf eind 2017. De nieuwe woonwijk zal in totaal 651 wooneenheden bevatten, waar zo'n 1.330 mensen hun intrek in zullen nemen.