“Nog te weinig terreurinfo uitgewisseld”

De Staatsveiligheid en de politie hebben in deze tijden van terrorisme nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten waarin staat hoe ze gegevens kunnen uitwisselen. Dat is een grote tekortkoming, stelt het Comité I in zijn nieuw jaarverslag van 2015.

In de nasleep van de aanslagen in Parijs en in eigen land is duidelijk geworden hoe belangrijk de uitwisseling van informatie is in de strijd tegen terrorisme. Toch hebben de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst tot op de dag van vandaag geen formeel samenwerkingsakkoord gesloten met de federale en de lokale politie.

Tijd om het te sluiten
Nu vraagt het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, met aandrang om zo'n samenwerkingsakkoord te sluiten. Dat staat te lezen in het nieuwe jaarverslag van 2015, dat weliswaar dateert van voor de aanslagen in Brussel en Zaventem. 

“In de feiten is er een grote vooruitgang gemaakt, zeker na de aanslagen in Brussel”, zegt het Comité I in een zeldzaam interview met VTM NIEUWS. “Er zijn bijvoorbeeld al bepaalde samenwerkingsovereenkomsten, maar feit blijft wel dat een algemeen samenwerkingsakkoord ontbreekt.” Dat is volgens Comité I toch nodig omdat het in detail beschrijft welke procedure, welke organisaties en welke soort informatie systematisch wordt meegedeeld. 

“Wél al informatie uitgewisseld”
Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wisselen de diensten vandaag wél al informatie uit. Ook hoe die informatie gedeeld moet worden, is volgens hem al vastgelegd. “Ik ben het dus niet helemaal eens met Comité I, maar we zullen het rapport analyseren. Ik zie wel samenwerking in de realiteit", zegt Jambon aan VTM NIEUWS.