Pietenpact in koelkast tot na 6/12?

Gaat de hele heisa rond Zwarte Piet in de koelkast tot na Sinterklaas? Volgens de initiatiefnemers van het Pietenpact deBuren, die Zwarte Piet willen vervangen door een Roetpiet, is dat niet het geval. Het nieuws verscheen vandaag op verschillende krantensites, maar klopt volgens directeur van deBuren Wim Vanseveren niet.

Er is al heel wat te doen geweest rond het Pietenpact. Het ene kamp vindt het overbodig, volgens het Minderhedenforum gaat het Pietenpact niet ver genoeg."We zijn tevreden over het eerste Pietenpact omdat de roetveeg een belangrijke, volgende stap is in een proces van verandering, van maatschappelijke transitie. Maar voor sommige mensen blijft de huidige figuur nog kwetsend omdat onder andere door de pagekledij er nog steeds een verwijzing is naar de slavernij”, stelt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum vzw.

“En het huidige beeld van Zwarte Piet heeft daar zijn inspiratie gehaald. Voor ons moet het pact dus dynamisch zijn en niet statisch. Daarom konden we het eerste Pietenpact nog niet ondertekenen. De commotie van het voorbije weekend bewijst dat het eerste Pietenpact nog niet rijp was. Daarom zijn we bereid om de dialoog aan te gaan met DeBuren, initiatiefnemer van het eerste Pietenpact en zijn mede-ondertekenaars."

Compromis
Van Bellingen zegt dat het belangrijk is "de dialoog verder aan te gaan en te blijven praten tot we een compromis vinden waar iedereen zich kan achter stellen."

Het Minderhedenforum betreurt de timing van de lancering van het eerste pact en zegt bereid te zijn om met onmiddellijke ingang een tweede Pietenpact af te sluiten. "We engageren ons om in de aanloop van 6 december geen Pietendebat meer te voeren. Zo is en blijft Sinterklaas, een echt kinderfeest. Hierin kan Vlaanderen de weg tonen aan Nederland", besluit het Minderhedenforum.

Koelkast?
Op verschillende krantensites verscheen vandaag dan ook het bericht dat het Pietenpact, door de vele negatieve reacties, in de koelkast verdwijnt tot na 6 december. "Dat klopt totaal niet. Het omgekeerde is waar", zegt Vanseveren, die verduidelijkt dat er met de verschillende verenigingen en belangengroepen verder wordt gepraat. "Het klopt dat de verschillende groepen het nu druk hebben met de voorbereidingen van Sinterklaas, waardoor de gesprekken even stilliggen. Maar het pact is zeker niet bevroren."

Bekijk ook: