Kostprijs overkapping ring A’pen: 9 miljard

De Antwerpse Ring volledig overkappen zal 9 miljard euro kosten. Dat is de ambitie die overkappingsintendant Alexander D'Hooghe geformuleerd heeft op basis van de meer dan 200 gesprekken die hij en zijn team dit jaar voerden met experts, overheden en actiegroepen.

De volledige overkapping van de Antwerpse Ring is volgens D'Hooghe geen doel op zich, maar een middel om verschillende andere doelstellingen te realiseren. Een overkapping moet onder meer de luchtkwaliteit verbeteren, de gevolgen van de klimaatverandering voor Antwerpen beperken, groengebieden met elkaar verbinden, ruimte vrijmaken voor openbaar vervoer rond de stad en woon- en werkmogelijkheden creëren die voor stadsverdichting zorgen.

Verschillende fases
"Gezien de grote kost en de omvang van het project, zal het in verschillende fases moeten worden gerealiseerd", zegt D'Hooghe. "Daarvoor zijn verschillende scenario's mogelijk, zoals bijvoorbeeld eerst het volledig overkappen van het segment van de Oosterweelverbinding of pilootprojecten in verschillende segmenten van de Antwerpse Ring tegelijkertijd. Internationale experts gaan volgend jaar de wijken in om te peilen naar de segmenten die prioritair zijn. Ze zullen ook de wensen proberen te achterhalen rond wat er bijvoorbeeld bovenop de overkapping moet komen."

D'Hooghe gaat in 2017 ook een ontwerpwedstrijd organiseren voor een concreet plan voor de overkapping. De volledige overkapping van de Antwerpse Ring wordt een werk van lange adem en dus een "generationeel project", stelt D'Hooghe verder.

Korte termijn
Op korte termijn moet er volgens de intendant echter ook al heel wat gebeuren, zoals een mobiliteitsshift door aanleg van extra openbare vervoerslijnen en een slimme kilometerheffing en het creëren van een "werkgemeenschap" - een studiedienst bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen om deelprojecten te onderzoeken en meteen een zo groot mogelijk draagvlak te bezorgen.