Geen subsidies meer voor cafévoetbal

Sportminister Muyters van N-VA zal geen subsidies meer toekennen aan de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, dat is de bond die het amateurvoetbal verenigt. De subsidies vallen weg omdat de bond niet wil fuseren met andere voetbalbonden. De hobby van 22.000 voetballers komt zo op de helling te staan.

De reden waarom de subsidies worden ingetrokken is het nieuw sportdecreet. Daarin staat dat de bonden moeten fuseren. Op die manier wil minister Muyters minder besturen en meer geld voor clubs en sporters. “Het is aan hen om te kijken waarom ze niet tot een fusie zijn gekomen en al die andere wel”, zegt Muyters aan VTM NIEUWS. “Ze hadden perfect kunnen aansluiten bij één van de zeven multisportfederaties. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar hun verantwoordelijkheid.”

Volgens de bond zorgt het wegvallen van de subsidies ervoor dat de lidgelden zullen stijgen, zo komt de hobby van 22 000 voetballers in 600 clubs in gevaar.