Partnergeweld nog steeds groot probleem

Het is de 45ste vrouwendag vandaag. In Antwerpen werden er voor vrouwendag debatten en lezingen gehouden, de focus ligt deze keer onder meer op partnergeweld, een probleem dat nog steeds erg aanwezig is. Groen uitte vandaag ook kritiek op onze regering: “De federale regering in ons land is een echte mannenregering die met zijn besparingsmaatregelen, zoals die voor het pensioen, vooral de vrouwen treft”, klinkt het. Dat zegt oppositiepartij Groen.

1 op de 6 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. Het is intussen de 45ste vrouwendag, maar de roep om dit een halt toe te roepen, blijft dus even luid. “De uithuisplaatsing van plegers van partnergeweld blijft een groot probleem”, zegt Sofie De Grave van vrouwenbeweging Furia. “Er bestaat een wet voor, maar die wordt nauwelijks toegepast. Denk aan de lage veroordelingsgraad in verkrachtingszaken, dit moet echt allemaal beter kunnen”, zegt ze.

"Mannenregering"
Maar vrouwendag ijvert ook voor gendergelijkheid. Dat is niet evident, zeker met een vrouwonvriendelijke regering, zegt oppositiepartij groen. “Je zou je eigenlijk kunnen afvragen wat deze mannenregering tegen vrouwen heeft, want keer op keer worden er maatregelen genomen die vrouwen veel harder treffen dan mannen”, zegt Evita Willaert, volksvertegenwoordiger van Groen! “Bijvoorbeeld het afschaffen van het ongemotiveerd tijdskrediet. Dat werd veel vaker opgenomen door vrouwen om bijvoorbeeld te zorgen voor kinderen of naasten.  Ook bij pensioenen weten we allemaal dat er een groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Door deze regering wordt dat alleen nog maar erger.”

Groen! wil dat elke maatregel aan een gendertoets wordt onderworpen. Dat is verplicht, maar wordt nu niet serieus uitgevoerd, zegt de partij.