Wat doen scholen tegen radicalisering?

Sinds anderhalf jaar zijn scholen meer en meer bezig met het aanpakken van radicalisering bij jongeren. Net omdat dat de plaats is waar signalen en sporen van radicalisering het eerst worden opgemerkt. In 275 gevallen hebben scholen meer uitleg gevraagd aan een speciaal team van islamexperten. Vooral wanneer leerkrachten zelf vragen hebben over hoe ze moeten omgaan met islam op school.

Cathérine Moerkerke volgde één week lang mee les in het KTA Mobi, een beroepsschool in Gent. Ze volgde leerlingen en leerkrachten de hele dag door toen plots een van de studenten riep: “Allah Akbar! Allah Akbar! Oprotten met die camera".

Verschillende fases
De Gentse imam Khalid Benhaddou gaat in opdracht van de Vlaamse overheid kijken als een school zich zorgen maakt. In verschillende fases probeert hij radicaliserende jongeren op een ander gedacht te brengen. “De eerste fase is luisteren en tonen dat we geïnteresseerd zijn in wat hij te vertellen heeft, welke bronnen hij raadpleegt en welke teksten hij leest”, zegt Benhaddou. “In tweede instantie gaan we kritische vragen stellen en nog nadien gaan we de persoon proberen op een ander discours te brengen.”

Politie inschakelen
“Als ook dat geen effect heeft, dan wordt de politie ingeschakeld”, zegt Cathérine Moerkerke. “Er wordt dan een casemanager aangesteld die de specifieke leerling zal scannen. Het dagelijks leven van de jongere wordt dan in kaart gebracht en nadien is het afwachten, want radicaliseren is niet strafbaar. Als die jongere een strafbaar feit zou plegen, dan pas kan de politie ingrijpen en wordt het dossier doorgestuurd naar de inlichtingendiensten.”

Bekijk ook: