Poll: Tienerscholen, een goed idee of niet?

In Brussel voert het katholiek onderwijs een opvallend nieuw schoolsysteem in. De klassieke zes jaar in de basisschool of het middelbaar verdwijnen en in de plaats volg je drie keer vier jaar les.

Vier jaar in de lagere school, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het middelbaar. Dat nieuwe systeem komt er op vraag van een aantal directeurs. Zij ervaren dat in de praktijk de overgang van de lagere school naar het middelbaar vaak moeilijk is en sommige leerlingen hier problemen mee hebben.

Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat jongeren minder snel schoolmoe worden. In 2018 openen twee tienerscholen in Anderlecht waar jongeren tussen tien en veertien jaar terecht kunnen.

Overgang goed afstemmen
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het een goed dat scholen initiatieven nemen om de overgang van de lagere school naar het middelbaar beter op elkaar af te stemmen.

"We zijn met de parlementsleden ook aan het kijken of de einddoelen van de lagere school gelijk zijn aan de verwachtingen die we hebben van kinderen als ze starten in het secundair." En daar zorgt het nog volgens de minister.