Komen er huizen in Kluisbos of niet?

Een deel van het Kluisbos, in het Oost-Vlaamse Kluisbergen, wordt bedreigd met verkaveling. Dat bos is nochtans beschermd, maar het was jaren daarvoor al, in 1963 verkaveld. De eigenaars willen er bouwen. Ze vragen telkens opnieuw een bouwvergunning aan, maar de gemeente en de provincie zeggen neen. Minister Schauvliege wil nu met de eigenaars rond de tafel zitten en hen een ander stuk grond geven.

Met zijn driehonderd hectare is het Kluisbos in de Vlaamse Ardennen een van de grootste bossen in Vlaanderen. Maar verspreid in het bos liggen twintig stukken bouwgrond van elk zo’n duizend vierkante mater. De verkaveling is wel al goedgekeurd in 1963 maar sindsdien wil geen enkele overheid er een bouwvergunning voor goedkeuren.

De eigenaars gaan dan in beroep bij de provincie en daar krijgen ze ook geen vergunning. De gemeente Kluisbergen heeft er genoeg van want er is nog maar eens een bouwvergunning aangevraagd. Zij willen dat het voor eens en altijd duidelijk is dat in een bos bomen staan en geen huizen.

En dat beseft minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) nu ook. Er moet een oplossing komen na meer dan vijftig jaar getouwtrek. Midden november moet de provincie beslissen over de nieuwste bouwaanvraag. Schauvliege wil al voor die datum samenzitten om  oplossing te vinden.