CETA: Maakt België zich belachelijk?

Canada en de EU leggen België een deadline op om het CETA-verdrag alsnog goed te keuren. Als ons land morgen niet instemt, komt er geen EU-top om de deal te tekenen. Maakt België zich belachelijk tegenover de Europese Unie en Canada? We vragen het aan Europakenner Hendrik Vos.

De onderhandelingen over het handelsverdrag met Canada raakten twee dagen geleden geblokkeerd, nadat de Canadese handelsminister Freeland de gesprekken had verlaten. De vergadering met Paul Magnette (PS) had niets opgeleverd, want Wallonië blijft op de rem staan wat het CETA-akkoord betreft. “Wallonië - en daardoor dus België - blokkeert Europa momenteel. Dat valt natuurlijk op. Het maakt dat België in een eigenaardig daglicht staat”, aldus Vos.

Steun voor Wallonië
“Tegelijk is het protest van Wallonië iets dat door brede groepen en in de brede opinie, door heel wat maatschappelijke organisaties, gedragen wordt”, gaat Vos verder. “Dat maakt dat Wallonië het been zo lang kan stijf houden. Maar de druk is nu wel heel groot aan het worden. Ik vermoed Wallonië wel overstag zal gaan. Is het vandaag of morgen niet, dan zal het toch wel vrij binnenkort zijn. Er staat heel veel op het spel.”

Wel of geen EU-top
Normaal gezien moest het CETA-akkoord komende donderdag 27 oktober ondertekend worden op de EU-Canada-top in Brussel, maar door het verzet van de Waalse regering kan dat tot nader orde niet gebeuren. De 27 andere EU-lidstaten hebben gisteren hun goedkeuring wél al gegeven voor de ondertekening van het akkoord. Als België nu niet instemt met het akkoord, dan komt er ook géén EU-top, klinkt het nu.