Primeur: huisarts op de spoedafdeling

In Brugge wordt vanaf nu alle dringende medische hulp in het weekend gecentraliseerd in het ziekenhuis AZ Sint-Jan. De huisartsen en de spoedartsen zitten samen op één afdeling en dat is een primeur voor ons land.

Ben je ziek en twijfel je tussen een spoedopname of een bezoek aan de huisarts van wacht? In Brugge is deze keuze voortaan erg simpel, want in het weekend moet je door dezelfde ingang van het ziekenhuis. De opsplitsing wordt daar pas binnen gemaakt, na een vooronderzoek door een verpleger.

Kleinere wachtrijen
Met deze nieuwe methode hoopt het ziekenhuis de wachtrijen aan de spoeddienst aanzienlijk uit te dunnen. Twintig tot dertig procent van de mensen die naar spoed komen, kunnen namelijk perfect door een huisarts geholpen worden.

Een juiste doorverwijzing is trouwens ook goed nieuws voor de patiënt, want een spoedopname kan tot drie keer meer kosten dan een bezoek bij de huisarts. Bij niet-dringende medische hulp in het weekend is het nog beter om vooraf te bellen naar het gratis nummer 1733. Via een paar gerichte vragen bepaalt de centralist van de hulpcentrale of je naar spoed, dan wel naar de huisarts van wacht moet.