Politie waarschuwt voor smombies

Het woord smombie is nog niet zo bekend maar het fenomeen wel. De politie waarschuwt er zelfs voor want de smartphone zombies, want daar staat smombies voor, zijn overal aanwezig.

De term is in feite een samentrekking van de woorden 'smartphone' en 'zombie' en verwijst naar de personen die we tegenkomen en die geconcentreerd met hun smartphone bezig zijn. De politie waarschuwt voor de smombies want hun aandacht is gericht op de smartphone en niet om hun omgeving.

Uit onderzoek naar het gedrag van voetgangers in zes Europese hoofdsteden blijkt dat 17 % van de voetgangers zich risicovol gedragen door zonder om zich heen te kijken een tekstbericht te typen of een app te gebruiken. De Nederlanders blijken het voorzichtigst terwijl de Zweden het meest afgeleid zijn.

Omdat dergelijk risicogedrag vaak de oorzaak is van ongevallen, heeft het Agence wallonne pour la Sécurité routière een campagne gelanceerd om onze aandacht op dit fenomeen te vestigen. Affiches langs de weg raden u aan uw smartphone uit te schakelen terwijl u rijdt.