Tv kijken op café? Binnenkort betalen!

Onder meer hotels of fitnesszaken die televisies hebben geplaatst voor hun klanten, mogen zich opmaken voor een extra factuur. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof maakt de weg vrij voor de inning van een zogenaamde billijke vergoeding om tv-uitzendingen in de publieke ruimte te tonen.

De vennootschap PlayRight, die rechten int voor acteurs en muzikanten, reageert zeer tevreden op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof in een lang aanslepende discussie. In 2014 voerde de wetgever de billijke vergoeding voor tv-uitzendingen in, maar de wet werd door juridische twisten nog niet uitgevoerd. De productiehuizen waren immers naar de rechter gestapt om de nieuwe regels te laten vernietigen.

Voor muziek wordt al langer een billijke vergoeding geïnd, onder meer via een vast forfait bij de radiozenders en bij handelaars waar de radio aanstaat. De inning levert in België jaarlijks 18 à 20 miljoen euro op, die verdeeld wordt onder muzikanten en producenten. De billijke vergoeding staat overigens los van de vergoeding die Sabam int en naar auteurs, componisten en uitgevers gaat.

Ook de vraag van de producenten om de regels rond de verdeling van de kabelrechten nietig te verklaren, werd verworpen. Concreet is het gevolg daarvan dat PlayRight namens acteurs en muzikanten bij de kabeldistributeurs rechten zal kunnen innen die voordien naar de producenten gingen. "De producenten stortten in de praktijk wel een forfaitair bedrag door, maar acteurs in goed draaiende reeksen leden verlies in dat systeem", zegt Ioan Kaes van PlayRight. Nu zal PlayRight hen een groter bedrag kunnen uitbetalen.