Waarom wordt opvang juist duurder?

Buitenschoolse opvang wordt mogelijk onbetaalbaar door een beslissing van de Vlaamse regering. Basisscholen rekenen nu prijzen van 0,40 euro per kwartier tot 1 euro per halfuur aan aan ouders, maar dat tarief dreigt nu te verdrievoudigen. Hoe komt dat?

Scholen krijgen geen extra middelen om naschoolse opvang te voorzien, het is een extra dienst waarvoor ze werknemers gebruiken met een PWA-statuut. Door het statuut moeten de scholen minder betalen voor de werknemers, maar het dreigt nu te verdwijnen.

PWA-statuut?
Het PWA-statuut is een speciaal statuut dat in het leven werd geroepen om mensen die moeilijk aan werk geraken, toch aan een job te helpen. Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) zorgen ervoor dat die werknemers activiteiten kunnen invullen die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd en die daar ook niet met concurreren.

Scholen betalen voor werknemers met een PWA-statuut slechts 6,50 euro per uur. Maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil dat statuut nu laten verdwijnen. De scholen moeten daardoor mogelijk voor 'gewone' werknemers kiezen, waarvoor ze zo'n 20 euro per uur moeten betalen. Die kost zal dan moeten worden doorgerekend aan de ouder.

Wijk-werk
Als alternatief reikt Muyters Wijk-werk aan. Werklozen kunnen door die regeling onder begeleiding van de VDAB en in het kader van activatie tegen lagere loonkosten zes maanden in dienst komen. Dat kan nog eens met zes maanden verlengd worden na een gunstige evaluatie door de VDAB.

Volgens het Katholieke onderwijs is dat geen goede oplossing omdat de personeelssamenstelling dan elke zes maanden tot een jaar verandert. Die continue personeelswissel zou ten koste gaan van de kwaliteit van de opvang.