Opvang na school straks onbetaalbaar?

Buitenschoolse opvang wordt mogelijk onbetaalbaar door een beslissing van de Vlaamse regering. De factuur voor opvang voor en na de schooluren zou zelfs kunnen verdrievoudigen. Basisscholen rekenen nu prijzen van 0,40 euro per kwartier tot 1 euro per halfuur aan aan ouders. Het katholiek onderwijs waarschuwt nu voor de gevolgen van die beslissing.

Om buitenschoolse opvang te organiseren, maken scholen gebruik van werknemers met een PWA-statuut. Dat statuut laat langdurig werklozen toe om jobs te doen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Een werknemer die via dat statuut werkt, kost de school slechts 6,5 euro in plaats van 20 euro per uur.

Maar het PWA-statuut verdwijnt binnenkort. Heel wat werkende ouders hebben buitenschoolse opvang nodig omdat ze te vroeg beginnen werken om hun kind nog aan de schoolpoort af te zetten, omdat ze niet op tijd klaar zijn met werken om hen af te halen, of omdat ze niet elke woensdagmiddag vrij kunnen nemen om op hun kroost te passen. Zij komen mogelijk in de problemen wanneer die opvang onbetaalbaar wordt.

Sociale gevolgen
De scholen mogen geen werkingsmiddelen gebruiken om ‘de vrije tijd van leerlingen in te vullen’ en ook extra middelen zijn niet beschikbaar om de opvang te financieren. De ouders dreigen dus het prijsverschil te moeten bekostigen. Volgens het hoofd van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, zal de afschaffing grote sociale gevolgen hebben. Boeve wil dat de overheid maatregelen neemt.

"Praten die twee wel?"
Ook de oppositie is de nieuwe regeling niet genegen. "Terwijl N-VA, Open Vld en CD&V in de federale regering een show opvoeren om de mensen wijs te maken dat ze eerlijke belastingen willen, schuiven ze via de Vlaamse regering ongegeneerd een zoveelste factuur naar nog maar eens dezelfde mensen. Wanneer stopt dat eindelijk?", vraagt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "In de plaats van er eerlijk over te communiceren, is dit opnieuw een factuurverhoging die in het geniep is gebeurd", zegt hij.

"Terwijl Jo Vandeurzen aan een nieuw systeem werkt, trekt Philippe Muyters de stekker eruit. Praten die twee wel met elkaar?", vraagt Elke Van den Brandt van Groen zich af.

Logisch gevolg
Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) ziet de situatie anders. Zij vinden het niet hun taak om opvang te organiseren en willen mensen naar kwaliteitsvol werk begeleiden. Het verdwijnen van het PWA-statuut zien zij als een logisch gevolg daarvan. Ze reiken Wijk-werk aan als een van de alternatieven. Werklozen kunnen daarbij onder begeleiding van de VDAB en in het kader van activatie tegen lagere loonkosten zes maanden in dienst komen. Dat kan nog eens met zes maanden verlengd worden."Alleen als de scholen zeggen: 'Wij willen die werkzoekenden niet meer, we gaan daar arbeidscontracten zetten, dan is de keuze van de school. En dan maken zij het duurder, niet wij", klonk het scherp.

Kwaliteit niet verzekerd
"De hervorming van PWA naar Wijk-werken stelt scholen voor grote problemen", waarschuwt het katholiek onderwijs. "Een werkzoekende zal in de toekomst maximaal zes maanden gebruik kunnen maken van Wijk-werken. Na een gunstige evaluatie door de VDAB is dat eenmalig verlengbaar met zes maanden. Door het gebrek aan continuïteit wordt het nieuwe WIJK-werken voor scholen heel onaantrekkelijk. Personeel zal erg wisselen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van de opvang niet meer verzekerd zullen kunnen worden."

Verlengde termijn?
Volgens CD&V heeft de hervorming van het PWA-stelsel nood aan bijsturing. "Wij stellen voor om de duurtijd in het nieuwe systeem van 'wijk-werken' te verlengen tot achttien maanden, zodat een medewerker bijvoorbeeld op zijn minst een volledig schooljaar kan uitdoen", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). De groep oudere langdurig werklozen die niet meer naar een reguliere job kunnen worden toegeleid wil CD&V zelfs langer dan achttien maanden in het systeem houden. "Er is afgesproken dat het concept van minister Muyters nog zou worden doorgepraat in de meerderheid", aldus Bothuyne. "Bijsturen is dus nog mogelijk. We rekenen er op dat er snel een overleg komt."