1/3 politieagenten in opleiding slaagt niet

Een derde van alle agenten in opleiding die begin deze maand hun eindexamens aflegden, is niet geslaagd. Dat komt door een verstrenging, waardoor kandidaten niet langer tien op twintig maar twaalf op twintig moeten halen. Voordien faalde amper vijf à tien procent.

In de Nederlandstalige en Brusselse politiescholen buisden maar liefst 108 van de 318 studenten. De Waalse cijfers zouden vergelijkbaar zijn. De oorzaak is de vernieuwing van de politieopleiding. "Leerlingen moeten nu voor alle vakken twaalf op twintig behalen. En een tekort betekent nu meteen een herexamen. Vroeger kon je met een overschot op het ene vak een tekort bij een tweede vak aanvullen. Dat is nu verboden", zegt Fréderic Fortuna van politievakbond NSPV. 

De slechte cijfers worden zowel op de praktische als theoretische vakken behaald. Op sport en wapenbeheersing, maar ook verkeer en recht. Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, beaamt het probleem. "We moesten de kwaliteit van de opleiding verhogen. Veel politiezones klaagden dat de afgestudeerde politieagenten sommige basisvaardigheden misten. Ze waren niet klaar voor het échte politiewerk."