Bejaarden steeds vaker opgelicht

Ieder jaar worden er zo'n 100.000 bejaarden slachtoffer van financieel misbruik, dat blijkt uit Europees onderzoek. Ze worden bestolen, opgelicht of onder druk gezet om geld weg te geven. Vaak behoren de daders zelfs tot de directe familie. Dat schrijft het weekblad Knack.

Uit het Ouderenbehoefteonderzoek van de VUB en de Hogeschool Gent in verschillende Vlaamse gemeenten bleek al dat 6 procent van de 80-plussers met financieel misbruik wordt geconfronteerd. Een percentage dat stijgt naarmate de leeftijd. Bij de 60-plussers bedraagt het 4 procent.

Uit de Europese Prevalence Study of Abuse and Violence among Older Women, dat zich enkel richt op bejaarde vrouwen, blijkt dat 10 procent van de ondervraagde Belgische vrouwen van boven de zestig financieel misbruikt is. Dat betekent dat er elk jaar 60.000 tot 100.000 slachtoffers zijn.

"Vijfenveertig procent van de slachtoffers praat er zelfs met niemand over", zegt Liesbeth De Donder, professor Agogische Wetenschappen aan de VUB, in Knack. Het Europese onderzoek toont bovendien aan dat 85 procent van de daders tot de directe familie behoort.