70% van truckers doet aan bumperkleven

Zeven op de tien vrachtwagenbestuurders geven toe soms te kort op hun voorligger te rijden. Dat is een van de vaststellingen uit een enquête van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en transportfederaties UPTR, Febetra en TLV. Volgens het BIVV kan dit verklaren waarom er bij veel ongevallen op de snelwegen een vrachtwagen achterop een ander voertuig botst.

Voldoende afstand houden is nochtans belangrijk, zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). "Je moet voldoende afstand bewaren, want die kan leiden tot kop- en staartaanrijdringen zoals we deze vaak zien op autosnelwegen", zegt Willems. 

Voorts blijkt uit de enquête dat veel vrachtwagenchauffeurs zich weleens laten afleiden door een sms of een mail. Ruim 69 procent heeft minstens één keer een sms of mail gelezen achter het stuur, en bijna de helft van de ondervraagden zegt zelfs eentje gestuurd te hebben.

Alcohol en zonder gordel
Uit de resultaten blijkt overigens dat 42 procent van de truckers het afgelopen jaar weleens zonder gordel gereden hebben en een op de tien geeft toe gereden te hebben nadat hij of zij alcohol gedronken had. Dat laatste cijfers is evenwel opvallend minder dan bij autobestuurders (43 procent).

Vrachtwagenbestuurders zijn zich volgens het BIVV over het algemeen wel zeer bewust van de gevaren van vermoeidheid achter het stuur. Zo nam het afgelopen jaar meer dan drie kwart van de truckers een pauze omdat ze zich te moe voelden om te rijden.

Aantal vrachtwagenongevallen
Het aantal vrachtwagenongevallen lag in 2015 op 2.155, of het laagste aantal dat ooit geregistreerd werd. Die cijfers maakte het BIVV eerder al bekend. In vergelijking met tien jaar eerder gaat het om een vermindering met 27 procent. Wel zijn er verschillen tussen de gewesten. Zo was er een daling in Vlaanderen, maar een stijging van het aantal vrachtwagenongevallen sinds 2013 in Wallonië en Brussel.

Meer dan een op de drie vrachtwagenongevallen gebeuren op de snelweg. Vrachtwagenongevallen op snelwegen gebeuren bijna twee keer zo vaak als ongevallen met andere voertuigen. De ernst van vrachtwagenongevallen is bovendien bijna drie keer zo groot als die van ongevallen met andere weggebruikers.