Ook met witte kassa meer jobs in horeca

Ondanks de witte kassa zijn er toch meer vaste jobs in de horeca. In de eerste drie maanden van dit jaar was er een stijging met twee procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen op basis van RSZ-cijfers.

Uit de cijfers blijkt dat tijdens de eerste drie maanden 126.004 mensen in de horeca werkten, tegen 123.334 vorig jaar en 120.902 het jaar daarvoor. Ook het aantal flexi-jobs piekt. Al 20.000 mensen in 5.439 horecazaken maakten dit jaar gebruik van de regeling voor bijverdienen, blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). Het aantal werkgevers in de horeca steeg 2,2 procent.

Veel horecazaken vreesden nochtans dat er jobs zouden verdwijnen door de komst van de witte kassa tegen zwartwerk. "Bij de invoering van de witte kassa hebben we ook begeleidende maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de flexi-jobs en een versoepeling van de studentenarbeid", zegt staatssecretaris Philippe De Backer. "We zien dat die maatregelen beginnen te werken en we zien ook op het terrein dat mensen zich aanpassen, en dat de maatregelen gebruikt worden."

Horeca Vlaanderen relativeert
Horeca Vlaanderen daarentegen relativeert de stijging. Door de invoering van de witte kassa heeft er een "verwitting" plaatsgevonden, klinkt het, waardoor werknemers die vroeger gedeeltelijk in het zwart werkten, nu volledig officieel werken. Daardoor stijgt het aantal voltijdse equivalenten in de sector wel, maar "zijn er geen arbeidsplaatsen bijgekomen bij de vaste tewerkstelling, noch voltijds noch deeltijds", aldus Danny Van Assche, de afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

De federatie wijst erop dat het aantal faillissementen in de sector in stijgende lijn zit. "Op zes maanden tijd zijn daardoor bijna 3.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan." Bovendien blijkt uit een bevraging door de federatie dat een kwart van de ondernemers de voorbije maanden personeel heeft moeten ontslaan, en dat nog eens een kwart de volgende maanden mensen zal moeten laten gaan.