“Geen beledigende taal in de e-mail”

Vtm-reporter Barend Leyts heeft de e-mail gelezen, die Ingrid Lieten verkeerdelijk verstuurde. Daarin staat op twee pagina’s een opsomming van argumenten in het Uplace-dossier, maar echt beledigende taal aan de collega’s van Lieten staat er niet in. De grote vraag blijft wie de mail gelekt heeft, daarover wijst iedereen naar elkaar.