Bonny zet kerkdeuren open voor holebi's

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, denkt in zijn boek dat volgende week verschijnt openlijk na over de mogelijkheid om een kerkelijk ritueel te ontwikkelen holebikoppels en voor koppels die ongehuwd samenwonen. Een, naar kerkelijke normen, erg progressief idee. Dat blijkt uit een artikel in KERK & Leven op basis van het boek dat volgende week verschijnt.

“Welke andere keuze heb je als herder dan die om met je schapen, ook met hen die niet de kudde volgen, op weg te gaan?”, dat zegt Bonny in een boek dat volgende week uitkomt. Hij oppert dus het idee om ook ongehuwde koppels en holebi's te betrekken binnen de kerk.

Eerste keer
Bonny gaat nog steeds uit van het klassieke huwelijk als ideaal, maar hij ijvert in het algemeen voor “duurzame, exclusieve verbintenissen”. Het is de eerste keer dat iemand van de kerk deze ideeën zo duidelijk op papier zet. 

De bisschop denkt in het boek na over nieuwe rituelen voor samenwonenden en holebikoppels. “Moeten we niet evolueren naar een diversiteit van rituelen waarin we de liefdesrelatie tussen homoseksuelen ook vanuit kerkelijk en gelovig perspectief kunnen erkennen?”, zegt hij. Maar hij wil relaties binnen hetzelfde geslacht niet gelijkstellen met heterorelaties.

Communie voor gescheiden gelovigen?
Mensen die gescheiden zijn, mogen op dit moment niet te communie gaan. Daarover zegt Bonny: “De kwestie van de communie voor hertrouwde echtgescheidenen moet zorgvuldig overwogen worden. Het gaat hier niet over een algemeen ‘ja’ of een algemeen ‘neen’, maar over een afweging. Je moet oordelen op basis van de individuele situatie van de mensen in kwestie”. 

Op 11 oktober komt 'Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ uit. Het is boek op basis van gesprekken tussen bisschop Bonny, moraaltheoloog Roger Burggraeve en een journaliste van KERK & leven na de bisschoppensynodes over het gezin in 2014 en 2015.