Lode Aerts nieuwe bisschop van Brugge

Lode Aerts wordt  de nieuwe bisschop van Brugge, dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Momenteel is hij nog vicaris in het bisdom van Gent. Aerts is onlangs 57 geworden en is zo de jongste bisschop van België. De paus heeft zijn benoeming om 12 uur bekendgemaakt. 

Aerts is geboren in de Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen. Hij is theoloog en werd in 1984 tot priester gewijd. Hij was nog maar sinds augustus van dit jaar aangesteld als deken van de stad Gent. Een Oost-Vlaming komt dus aan het hoofd van de katholieke Kerk in de provincie West-Vlaanderen.

Lode Aerts is vanmiddag in de Guimardstraat, op het hoofdkwartier van de Bisschoppenconferentie, voorgesteld door aartsbisschop Jozef De Kesel, zijn voorganger als bisschop van Brugge. 

Carrière
Van 1988 tot 1992 was Lode Aerts professor filosofie aan het seminarie van Gent. Van 1992 tot 2002 doceerde hij als professor dogmatische theologie en was hij geestelijk directeur van het seminarie van Gent. In dezelfde periode was hij eveneens bisschoppelijk vicaris voor de jongerenpastoraal en van 2002 tot op heden is hij bisschoppelijk vicaris voor de kerkelijke roepingen, opleiding en vorming.