Geld voor bloedtesten bij justitie op?

Er is bij justitie geen geld meer om de politie te bevoorraden met buisjes om bloed af te nemen bij zwaar dronken of gedrogeerde chauffeurs. Bij de politie van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zitten ze al zonder. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. De FOD Justitie zegt dat het om een organisatieprobleem gaat, niet om een budgettaire kwestie.

Sommige chauffeurs zijn zo dronken of onder invloed van drugs dat ze niet meer kunnen blazen. Andere bestuurders zijn niet in staat tot een normale ademanalyse - bijvoorbeeld omdat ze gewond geraakten na een ongeval. In al die gevallen moet een dokter een bloedproef afnemen. Om die gegevens een juridische (bewijs)waarde te laten hebben tot in de rechtbank, moet dit gebeuren in een heel specifieke soort bloedvenules - dat zijn buisjes om bloed op te vangen.

"Sorry, geen budget"
De politiezones moeten die zelf bestellen bij de FOD Justitie. De politiezone Westkust - De Panne, Koksijde en Nieuwpoort - deed dit vorige maand omdat ze bijna door haar voorraad heen zat. Alleen ving ze bot: "Sorry, maar er is geen budget meer. We kunnen de gevraagde bloedafnamesystemen dus niet bestellen", klonk het. "Straks komen de verkeersveilige nachten en de BOB-campagne eraan. Dit kon toch vermeden worden", vindt commissaris Patrick Van Gelder, verbindingsofficier tussen de gouverneur en de politie West-Vlaanderen.

Organisatieprobleem
De FOD Justitie verduidelijkt dat er extra middelen werden gevraagd en dat er voldoende bloedvenules zijn. "Het is geen budgettair probleem, maar een probleem van organisatie en verdeling", klinkt het bij de federale overheidsdienst. "De FOD Justitie heeft voor 2016 een budget voorzien en gedurende het jaar worden bijkomende budgetten beschikbaar gemaakt wanneer het initiële budget is uitgeput door bestellingen. De budgetten worden verdeeld in functie van de behoefte en er wordt rekening gehouden met de stock die nog voorhanden is bij bepaalde politiezones", klinkt het.

BOB niet in het gedrang
Bij Justitie beamen ze wel dat bestellingen die recentelijk werden geplaatst tijdelijk "on hold" worden gezet omdat het aangevraagde bijkomende budget nog wordt gecontroleerd door de bevoegde instanties. "Die controles zijn eigen aan overheidsopdrachten en onvermijdelijk." Met het bijkomende budget zal het jaareinde met de BOB-campagnes niet in het gedrang komen, klinkt het nog.