Meer dan 1 Vlaming op 10 leeft in armoede

De armoede in Vlaanderen blijft toenemen: iets meer dan elf procent van de Vlamingen leeft in armoede. Erger is het gesteld als de kinderarmoede uitgelicht wordt: een op de acht kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2016 die de organisatie Decenniumdoelen 2017 heeft voorgesteld. 

De Armoedebarometer polst naar het effect van armoede op de gezondheidszorg, de arbeids- en inkomenssituatie, de woonomstandigheden, samenlevingsparticipatie en onderwijs. Uit de 'zorgwekkende' cijfers van 2014 blijkt nu dat 11,1 procent van de Vlamingen in armoede leeft. Vorig jaar was dit nog 10,8 procent. Vooral eenoudergezinnen (33 procent) en mensen met een migratieachtergrond (41 procent) behoren tot de risicogroepen. De organisatie roept de bevoegde instanties daarom op om de sociale minima eindelijk op te trekken tot de armoedegrens.

Kinderarmoede
Meer verontrustend, luidt het rapport, is dat de kinderarmoede blijft toenemen: van 11,2 procent in 2013 tot 11,4 procent een jaar later. De organisatie ziet deze tendens niet veranderen. "Voor volgend jaar houden we rekening met een kinderarmoedepercentage van 12 procent", klinkt het. 

Grotere kloof
Ook in de gezondheidszorg neemt de kloof tussen arm en rijk verder toe. Meer dan 12 procent van gezinnen binnen de laagste inkomenscategorie zegt de gezondheidszorg uit te stellen. In onderwijs en sociale huisvesting werd wel lichte vooruitgang geboekt, al blijft de woononzekerheid groot.

De Armoedebarometer 2016 geeft de cijfers weer voor het jaar 2014. En Decenniumdoelen 2017 ziet de toekomst nog somberder in, aangezien de maatregelen genomen door de regering-Michel en de Vlaamse regering van Bourgeois nog niet opgenomen zijn.